WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji o tabliczkach oraz innych oznakowaniach znajdziesz na stronie producenta.

www.RAMA.net.pl

Tabliczki przydrzwiowe | tabliczki informacyjne

Reklamacje

Reklamacje

Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w – Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

W przypadku umów sprzedaży, w których kupującym nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

Pod pojęciem „konsumenta” używanym w pkt. 9.1. i 9.2. należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego RAMA) mogą być zgłaszane:

pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.3 Regulaminu sklepu.
e-mailem, na adres wskazany w pkt. 8.5 Regulaminu sklepu.

Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

Wróć na górę strony